User login

ZAPIS NOWORODKA/DZIECKA

Pierwsze zgłoszenie noworodka

Jeden z rodziców zgłosza dziecko w swoim zakładzie pracy do ubezpieczeniem zdrowotnego. Mamy na to 7 dni.

1.
Wybraną Przychodnie można zgłosić już będąc w szpitalu na oddziale ginekologiczno-położniczym. Szpital zgłasza taką informację telefonicznie danej przychodni a następnie do noworodka w domu przychodzi położna środowiskowa, która pomoże uzupełnić dokumentację.
2.
Dziecko można zapisać również bezpośrednio po wyjściu ze szpitala, (zgłoszenia może dokonać również sam ojciec dziecka).
Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka
(wzór deklaracji http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/), podaniu numeru PESEL dziecka (jeśli ma już nadany) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu.
Do wypisania deklaracji potrzebne są pesele rodziców.
Po takim zgłoszeniu do noworodka na wizytę przychodzi położna środowiskowa.

3.
Wybór przychodni można zgłosić również telefonicznie a położna podczas wizyty patronażowej wypełni z Wami deklarację wyboru lekarza i udzieli wszelkich informacji.

4.
Jeżeli rodzice chcą przepisać dziecko z innej przychodni należy zgłosić się osobiście i również wypełniamy deklaracje wyboru .
Ponadto należy mieć pesel dziecka, dowody osobiste rodziców oraz aktualne ubezpieczenie dziecka.
Będziemy również Państwa prosić o adres przychodni z której rezygnujecie w celu sprowadzenia karty szczepień.
wzór deklaracji wyboru http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/