User login

DRUKI

DRUKI deklaracji
http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

Osoby, które chcą zapisać się do naszej przychodni muszą złożyć odpowiednią deklarację wyboru :
do lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
do pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,
położnej środowiskowo - rodzinnej, deklarację tą składają: kobiety bez względu na wiek noworodki i niemowlęta do 2 m.ż płci męskiej
Druki deklaracji można pobrać w rejestracji Przychodni lub drogą elektroniczną (adres podany powyżej)

Pierwsze zgłoszenie noworodka
1.
Po wyjściu ze szpitala, jak najszybciej, rodzice zgłoszają urodzenie dziecka w przychodni (zgłoszenia może dokonać również sam ojciec dziecka).
Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka (druk deklaracji powyżej strony), podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu.
Do wypisania deklaracji potrzebne są pesele rodziców.
Po takim zgłoszeniu do noworodka na wizytę przychodzi położna środowiskowa.

Bardzo ważne jest aby jeden z rodziców zgłosiło dziecko w swoim zakładzie pracy do ubezpieczeniem zdrowotnego. Mamy na to 7 dni.

2.
Wybór przychodni można zgłosić również telefonicznie, a położna podczas wizyty patronażowej wypełni z Wami deklarację wyboru lekarza i udzieli wszelkich informacji.

3.
Jeżeli rodzice chcą przepisać dziecko z innej przychodni należy zgłosić się osobiście i również wypełniamy deklaracje wyboru .
Ponadto należy mieć pesel dziecka, dowody osobiste rodziców oraz aktualne ubezpieczenie dziecka.
Będziemy również Państwa prosić o adres przychodni z której rezygnujecie w celu sprowadzenia karty szczepień.
wzór deklaracji wyboru http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/