User login

ZAPIS DO PRZYCHODNI

DRUKI deklaracji
http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

Osoby, które chcą zapisać się do Przychodni Rodzinnej muszą złożyć odpowiednią deklarację wyboru :
do lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
do pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,
położnej środowiskowo - rodzinnej,
deklarację tą składają: kobiety bez względu na wiek noworodki i niemowlęta do 2 m.ż płci męskiej
Druki deklaracji można pobrać w rejestracji Przychodni lub drogą elektroniczną (adres podany powyżej).

Osoba zapisująca się wypełnia również oświadczenie kogo upoważnia do informacji i wglądu w dokumentacje medyczną.
Oświadczenie zawiera dane pacjenta oraz imię, nazwisko i pesel osoby która zostanie upoważniona.
Wzory oświadczeń dostępne w rejestracji Przychodni.