User login

Jak zapisać dziecko do Przychodni Rodzinnej

Zostali Państwo Rodzicami? Nasze gratulacje. Teraz należy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszego malca.

Pierwsze zgłoszenie noworodka
1.
Po wyjściu ze szpitala, jak najszybciej, rodzice zgłoszają urodzenie dziecka w przychodni (zgłoszenia może dokonać również sam ojciec dziecka).
Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu.
Do wypisania deklaracji potrzebne są pesele rodziców.
Po takim zgłoszeniu do noworodka na wizytę przychodzi położna środowiskowa.

Bardzo ważne jest aby jeden z rodziców zgłosiło dziecko w swoim zakładzie pracy do ubezpieczeniem zdrowotnego. Mamy na to 7 dni.

2.
Wybór przychodni można zgłosić również telefonicznie, a położna podczas wizyty patronażowej wypełni z Wami deklarację wyboru lekarza i udzieli wszelkich informacji.

3.
Jeżeli rodzice chcą przepisać dziecko z innej przychodni należy zgłosić się osobiście i również wypełniamy deklaracja wyboru .
Ponadto należy mieć pesel dziecka, dowody osobiste rodziców oraz aktualne ubezpieczenie dziecka.
Będziemy również Państwa prosić o adres przychodni z której rezygnujecie w celu sprowadzenia karty szczepień.
wzór deklaracji wyboru http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/