User login

Elektroniczny System Weryfikacji Ubezpieczeń czyli eWUŚ

Od 01 stycznia 2013 r. w naszej Przychodni będzie możliwość potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych.
Wystarczy podczas rejestracji podać swój numer pesel oraz dowód tożsamości.
Dzięki temu, Państwo oraz lekarz, będziecie wiedzieć czy pacjent posiada prawo do refundowanych leków oraz badań diagnostycznych.

Dlatego apelujemy już dziś do wszystkich Państwa o zweryfikowanie swojego ubezpieczeniaw odziałach ZUS, KRUS oraz u swoich pracodawców.

Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają na swoim ubezpieczeniu członków rodziny (współmałżonków, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, stydiujące - przypominamy , że szkoła nie zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego tylko rodzic) oraz które zmieniły pracodawcę, utraciły prawo do innych świadczeń (rentowych lub w Powiatowym Urzędzie Pracy) itp.

Dochodzą do nas sygnały, że wielu naszych pacjentów opłaca składki zdrowotne ale nie są wykazywane w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
Dlatego w trosce o Państwa zdrowie już teraz apelujemy o sprawdzeniem swojego ubezpieczenia oraz najbliższych.

http://www.nfz-bydgoszcz.pl/viewattach.php/id/1b042e3b367c10bcfb3dcc519a...