User login

Szczepienia

Szczepienia dla dzieci: dzieci pozostające pod opieką przychodni mają zapewnione szczepienia ochronne realizowane zgodnie z harmonogramem kalendarza szczepień. Szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim w obecności rodziców dziecka. Oferujemy wszystkie dostępne w Polsce szczepienia zalecane, które znajdują się w kalendarzu szczepień, ale nie są refundowane przez NFZ. Szczegółowych informacji dotyczących szczepień ochronnych udziela lekarz pediatra, u którego leczy się dziecko.

Szczepienia dla dorosłych: pacjenci wymagający szczepień poprzedzających planowane zabiegi chirurgiczne [ p/ WZW B] mogą po kwalifikacji przez lekarza prowadzącego zaszczepić się w punkcie szczepień. Oferujemy również szereg szczepień zalecanych tj. p/meningokokom, kleszczowemu zapaleniu mózgu, tężcowi.

Szczepienia dla osób podróżujących: oferujemy pełen zakres szczepień wymaganych w podróżach do krajów o wysokim ryzyku zachorowań na: żółta febra, dury brzuszne, tężec, WZW B i WZW A. Udzielamy porad dotyczących profilaktyki malarii i przepisania stosownych leków.

W przypadku osób pragnących uzyskać w/w szczepienia lub porady wymagana jest telefoniczna rejestracja Tel. 523030140.