User login

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna w Żninie została utworzona w 2000r przez piątkę lekarzy: Alinę Koszek, Annę Grego, Teresę Saskowską, Pawła Hałasa, Tomasza Zwolenkiewicza tworzących spółkę cywilną.

Od stycznia 2001 r nasza działalność lecznicza została oparta o kontrakt początkowo z Kujawsko Pomorską Kasą Chorych, a następnie z Kujawsko - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

Wynajmujemy również gabinety lekarzom prowadzącym prywatną praktykę lekarską, co stanowi dodatkowe źródło dochodu. Budynek, w którym funkcjonujemy był własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie i w 2008r został przez nas wykupiony. W tym też roku, do grona właścicieli przychodni dołączył Jacek Porada.

Od kwietnia 2011 r trwała rozbudowa przychodni o wydzieloną część pediatryczną.
Na przełomie stycznia i lutego 2012 roku uruchomiono nowo wybudowane skrzydło, w którym znajduje się Poradnia dla Dzieci Chorych, Punkt Szczepień z Poradnią dla Dzieci Zdrowych. Dzięki tej inwestycji stworzyliśmy również pomieszczenia administracyjne oraz socjalne.
Obecnie funkcjonujemy na prawie 600 m2